Biz Kimiz?

Soyağacı Nedir?

 • Pedigri Tree Nedir?: 1) Pedigri, aile ağacı (soyağacı) anlamındadır. Bir ailenin tüm üyelerinin geçmişten günümüze, belli bir düzen içinde sıralanmasıdır. Bilinen en uzak atadan son üyeye kadar tüm aile bireylerinin tek bir çizelgede gösterilmesini sağlamaktadır.
 • Genealogy Nedir? : Aile içindeki ilişkileri, özellikle soy kütüğü çıkarmaya yönelik araştırmaları konu alan bilim dalı. Şecere.
 • AileAğacımız.com.tr sitesi ne işe yarar?

  KolayDNA sitesi ne işe yarar?

  Bilgilerim üçüncü kişilerle paylaşılıyor mu?

  Bilgilerin güvenliği nasıl sağlanıyor?

  DNA nedir?

  Gen Nedir?

  Kromozom nedir?

  Genom Nedir?

  KolayDNA sitesinin diğerlerinden farkı nedir?

  DNA bilgilerim kimlerle paylaşılıyor?

  Kandan alınan örnekle, ağız mukozasından alınan örnekle fark var mı?

  Gen bombası var mı?

  Saf bir ırk var mı?

  Tek Gen hastalığı nedir?

  Kaç çeşit Tek Gen hastalığı vardır?

  E-Devlette verilen alt-üst soy bilgisiyle AileAğacımız.com.tr bilgileri karşılaştırır mısınız?

  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar
   • www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesinin faaliyetlerini yürüten Üniversiteler Mah. 1596 Cad. Safir E Blok Kat: 9 No: 902/B Beytepe 06800 Çankaya/Ankara adresinde mukim B4U Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “AileAgacimiz” olarak anılacaktır).
   • www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesine kullanıcı adı ve şifre girmek suretiyle üye olan İnternet kullanıcısı ("Üye")

  2. Sözleşmenin Konusu
   • İşbu Sözleşme’nin konusu; AileAgacimiz’ın sahip olduğu İnternet Sitesi www.aileagacimiz.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  3. Tarafların Hak ve Sorumlulukları


   Üyelikle birlikte kullanıcı tarafından girişi yapılan bilgilerin tüm sorumluluğu tamamen kullanıcıyı bağlar. Sitemiz hangi formatta olursa olsun (manuel giriş, Gedcom formatı, PDF) verilen bilgilere uygun olarak tamamen otomatik, grafik, renkli, yüksek çözünürlüklü bir soyağacı formatı (pedigri tree) oluşturmaktadır. Bu bilgiler sadece üye tarafından şifre ile giriş yapıldıktan sonra kaydedilebilir, kopyalanabilir, taşınabilir ve silinebilir. Sitemiz bu bilgileri üye izni olmadan üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

   Sistem daha fazla alt ve üst soy bağlantısı ile yan soy bakımından da soy ağacını renkli ve grafik tabanlı olarak genişletme kabiliyetine sahiptir. Siteme veri yüklemiş diğer üyelerden, soy ağaçlarında isim, soy isim, lakap, doğum yeri, ölüm yeri, DNA gibi standart özelliklerin çakışması durumunda Aile (Soy) Ağaçlarının genişletilmesi amacıyla taraflara benzerlik tespit edildiğine dair bilgi verebilecek, benzerlik bulunan soyağaçlarının sahibi olan kullanıcıların karşılıklı onaylaması halinde eşleştirme yapabilecektir.

   • Üye, www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesine üye olurken ve/veya sipariş sırasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin yasalar önünde doğruluğundan sorumludur. AileAgacimiz'ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
   • Üye, www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesine karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
   • Üye www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler üyenin sorumluluğunda olacaktır.
   • Üye, www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
   • www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesi ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. www.aileagacimiz.com.tr’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   • Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
   • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.aileagacimiz.com.tr bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Ayrıca; işbu ihlallerin yasal uyuşmazlıklara konu olması halinde, www.aileagacimiz.com.tr’nin, üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
   • www.aileagacimiz.com.tr, tek taraflı olarak, gerektiğinde üyeliği iptal etme, Üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkını her zaman saklı tutar. Üye, işbu hakkın kullanılmasına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini önceden kabul eder. Gerektiğinde bu hakkın kullanılması (iptal etme, silme vb.) durumunda, www.aileagacimiz.com.tr hiçbir sorumluluğu yoktur.
   • “www.aileagacimiz.com.tr” İnternet Sitesinin yazılım ve tasarımı www.aileagacimiz.com.tr mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu Web Sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
   • www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak, siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web Sitesinin İnternet adresi gibi birtakım bilgiler yasal mevzuat çerçevesinde toplanabilir.
   • www.aileagacimiz.com.tr, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesi üzerinde üyelerin yaptığı hareketlerin kaydını tutma hakkını saklı tutar.
   • www.aileagacimiz.com.tr İnternet Sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.aileagacimiz.com.tr, kolaydna.com.tr ve B4U iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.aileagacimiz.com.tr üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, B4U iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.aileagacimiz.com.tr ve B4U iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, B4U iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, www.aileagacimiz.com.tr ve B4U iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece www.aileagacimiz.com.tr ve B4U iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile İnternet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.aileagacimiz.com.tr ve B4U iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye http://www.aıleagacimiz.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabilir.
   • www.aileagacimiz.com.tr, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.aileagacimiz.com.tr’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.aileagacimiz.com.tr Web Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
   • www.aileagacimiz.com.tr Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.aileagacimiz.com.tr Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
   • www.aileagacimiz.com.tr, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.aileagacimiz.com.tr Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
   • Taraflar, www.aileagacimiz.com.tr’ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 192 ve 193. Maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
   • www.aileagacimiz.com.tr iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  4. Sözleşmenin Feshi


   İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya www.aileagacimiz.com.tr tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.aileagacimiz.com.tr üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeliği iptal edebilecektir.


  5. Uyuşmazlıkların Çözümü


   İşbu sözleşme nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


  6. Yürürlük


   Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

  İLETİŞİM

  B4U Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.


  Adres: Üniversiteler Mh., 1596. Caddesi Hacettepe Teknokent E Blok No:49 Çankaya/Ankara

 • Vergi Dairesi No: Dışkapı Vergi Dairesi 1270392616
 • Mersis No: 9252818755926278
 • E-posta Adresi : info@aileagacimiz.com.tr
 • Telefon : 0312 312 06 06
 • Sık Sorulan Soruları görmek için tıklayınız

 • Neredeyiz?


  GİZLİLİK POLİTİKASI

  Size ait kişisel verilerin korunması, bizim için oldukça önemlidir. Web sitesini ve/veya mobil uygulamaları (bundan böyle "Web Sitesi" olarak anılacaktır) ziyaret ederken rahat hissetmenizi istiyoruz. Kişisel verileri işlerken en büyük endişemiz, gizliliğinizin korunmasıdır. Bu konuyu tüm ticari faaliyetlerimizde oldukça yakından takip ediyoruz. Kişisel bilgilerin korunmasına yönelik sorumluluklarımızın çok ciddi olduğunu biliyoruz. Kişisel gizliliğinize saygı duyuyoruz.

  Bu Gizlilik Politikası'nda siz Web Sitesi'ne eriştiğinizde ve/veya siteyi kullandığınızda sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgilerin kullanımı, saklanması ve ifşasına yönelik uygulamalarımız açıklanmaktadır. Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartları'nı kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek amacıyla tanımlama bilgilerini ve IP adreslerini saklayıp bunlara erişebileceğimizi ve Web Sitesi ile ilgili kullanım verilerini toplamak için diğer yöntemleri kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Bu Gizlilik Politikası'nı dilediğimiz zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutarız. Web Sitesi'nde yapılan değişiklikleri yayınlamayabiliriz, bu nedenle lütfen Gizlilik Politikamızın en son sürümünü düzenli olarak inceleyin.

  Kimlik bilgilerinizde değişiklik olursa veya artık hizmetimizi kullanmak istemezseniz bize sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerinizi düzeltme veya güncelleme olanağı sunduğumuzu lütfen unutmayın.

  Web Sitesi'nde diğer web sitelerinin bağlantıları bulunabilir. Bizim tarafımızdan yönetilmeyen web sitelerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Kimlik bilgilerini toplayan herhangi bir web sitesinin ve tüm web sitelerinin gizlilik beyanlarını okumanızı tavsiye ederiz. Bu gizlilik bildirimi sadece Web Sitesi tarafından toplanan bilgiler için geçerlidir.

  Başka sorunuz veya yorumunuz varsa Bize Ulaşın sayfasından bizimle iletişime geçin.

  Bu Gizlilik Politikası hangi konuları kapsıyor?

  Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için yardımınıza ihtiyaç duyuyoruz. Kişisel verilerinizde değişiklik olması durumunda lütfen bizimle iletişime geçerek bizi bilgilendirin ve güncellenen bilgilerinizi bize yazılı olarak gönderin.

  Hakkınızda kişisel bilgileri ne zaman topluyoruz?

  Bizimle Facebook veya Twitter gibi bir sosyal medya kanalından etkileşime girerseniz.
  Bir kampanyamıza katılırsanız veya bir promosyona kaydolursanız.

  Kişisel bilgilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

  Kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmıyoruz; B4U grubu dışındaki üçüncü tarafların sadece izin verdiğiniz yerlerde size pazarlama bilgileri göndermesine izin veriyoruz.

  Kişisel bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

  Çevrimiçi kimlik hırsızlığı tehdidi ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu nedenle, banka veya kredi kartıyla yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit sistemi kullanıyoruz. Bu sistem, müşterileri banka veya kredi kartı bilgilerinin kaybolması veya çalınmasına karşı korumak üzere tasarlanmıştır.

  Kişisel bilgilerinizi nasıl güvende tutabilirsiniz?

  Kendinizi internet dolandırıcılığı ve "kimlik hırsızlığı"na karşı koruyun ve dikkatli olun.

  Kişisel bilgilerin kandırma yoluyla yasa dışı şekilde toplanması anlamına gelen ve "kimlik hırsızlığı" olarak bilinen bir internet dolandırıcılığı uygulaması mevcuttur. Üçüncü taraflarca yasa dışı şekilde toplanan listelerde yer alan kişilere istenmeyen e-postalar gönderilir ve alıcılardan sahte veya yasa dışı kopya web sitesine girmeleri ya da banka veya şifre bilgilerini yeniden teyit etmeleri istenir.

  Çerez Politikamızı görmek
  için lütfen tıklayın.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİ

  1. Bilgilendirme Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:
   • Şirketimiz B4U Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“AileAğacımız™” ve/veya “Şirket”), müşterilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup, işbu Bilgilendirme ve Onay Metni ile, söz konusu Kanun uyarınca müşterilerinin AileAğacımız™ tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi ve 3. maddede belirtilen durumlar için açık onaylarının temini hedeflenmektedir.

  2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
   • Müşterilere ait kişisel veriler, AileAğacımız™ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, AileAğacımız™ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, AileAğacımız™’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, AileAğacımız™’nın ve AileAğacımız™ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile AileAğacımız™’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. AileAğacımız™ tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.AileAğacımız.com.tr/ adresinde yer alan “AileAğacımız™ Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika” dan ulaşılabilecektir.

  3. Müşterilerin Açık Onayı Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:
   • Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için AileAğacımız™ tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.
   • Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve AileAğacımız™’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere, AileAğacımız™’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, AileAğacımız™’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Bilgilendirme ve Onay Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

  4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:
   • Müşterilere ait kişisel veriler, AileAğacımız™ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, AileAğacımız™ tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, AileAğacımız™’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, AileAğacımız™’nın ve AileAğacımız™ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile AileAğacımız™’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde B4U Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
   • Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Bilgilendirme ve Onay Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:
   • Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
   • Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.AileAğacımız.com.tr/ adresinde yer alan AileAğacımız™ tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. AileAğacımız™, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. AileAğacımız™’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.